Category Archives: marsrutai

Atrask Dzūkija Nr. 1: Marcinkonys – Darželiai – Kapiniškiai – Margionys – Marcinkonys

Atstumas26 km
Sudėtingumo lygis* – 90% / ** – 10%
Vidutinė trukmė4 val.
Žemėlapis:Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Marcinkonys–Darželiai – 6 km (asfaltas) >> Darželiai–„Antončiko šalcinis” – 3,5 km (2 km asfaltas, 1,5 km miško keliukas) >> „Antončiko šalcinis”–Bakanauskų ežeras – 2 km (smėlėtas miško keliukas) >> Bakanauskų ežeras >> Margionys – 4,3 km (žvyruotas miško keliukas) >> Margionys–Marcinkonys – 11 km (asfaltas)

Automobiliu iki Marcinkonių: nuo Vilniaus ~99 km, nuo Kauno ~119 km, nuo Druskininkų ~35 km.

 

 

Pirmas maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/1trasa.pdf

Marcinkonys–Darželiai–Kapiniškiai–Margionys–Marcinkonys
Atstumai:
Marcinkonys–Darželiai – 6 km (asfaltas)
Darželiai–„Antončiko šalcinis” – 3,5 km
(2 km asfaltas, 1,5 km miško keliukas)
„Antončiko šalcinis”–Bakanauskų ežeras – 2 km
(smėlėtas miško keliukas)
Bakanauskų ežeras–Margionys – 4,3 km
(žvyruotas miško keliukas)
Margionys–Marcinkonys – 11 km (asfaltas)

 

Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro. Nuo čia,
apžiūrėję įdomią ekspoziciją apie Čepkelių raistą, leisimės
aplankyti vieno įspūdingiausių Lietuvos upelių – Skroblaus.
Pavažiavę 6 km, pasieksime Darželių kaimą, pro kurį vingiuoja
iš Lietuvos–Baltarusijos pasienio atitekanti Grūdos upė. Čia šiltą
dieną galima ir išsimaudyti.
Dar apie 2 km asfaltu ir sukame dešinėn link Kapiniškių. Nuo kalvos
pasigrožėję Skerdzimų pieva ir aplankę įspūdingąjį Antončiko
šaltinį, vingiuotu keliuku pasieksime žemyninių kopų apsup-
tyje plytinčią nedidelę Bakanauskų pelkutę su Bakanauskų
ežeru. Pats Bakanauskų ežeras ir jam užaugant susiformavusi
pelkė atsirado ištirpus nuo besitraukiančio ledyno atitrūkusiam ir
po sąnašomis palaidotam ledo luistui. Tokios nedidelės pelkės la-
bai būdingos Dainavos smėlėtajai lygumai. Nuo pelkės pakraščio
iki ežero nutiestas lieptas, kuriuo einant galima pamatyti visą
pelkių augalijos įvairovę, o patogiai įsitaisius apžvalgos aikštelėje
– pasigrožėti pelkių spalvomis ir kvapais.
Toliau miškais važiuojame į Margionių kaimą, kur mūsų
laukia pažintis su Skroblaus upelio ištakomis. Kito tokio
trumpo (17,3 km) ir tuo pat metu vandeningo upelio Lietuvoje
nėra. Ištakose iš Bobos daržo šaltinio Margionyse srūva tik
8 litrai vandens per sekundę, o į Merkį atplaukia jau 700 litrų
per sekundę.
Bobos daržo šaltinis – vienas Skroblaus versmių šaltinių,
paskelbtų hidrogeologiniu gamtos paminklu (6,9 ha).
Skroblaus versmėse požeminiai vandenys į paviršių išteka ne
tik šlaituose. Vadinamajame Bobos darže jie veržiasi iš giluminių
tarpmoreninių vandeningų sluoksnių aukštyn ir žemės paviršiuje
telkiasi nedideliuose duburiuose, kuriuos vietiniai žmonės va-
dina „burbeklėmis“. Lieptu, nutiestu per užpelkėjusį duburį,
galima nueiti iki paties šaltinio, kurio vanduo srūva iš žemės
gelmėse pradingstančio urvo. Pasakojama, kad čia atsiras-
davo visi Margionių kaimo vaikai, kuriuos tėvams iš šaltinio
ištraukdavusi sena moteriškė.

Atrask Dzūkija Nr. 2: Marcinkonys – Čepkeliai – Musteika – Margionys – Marcinkonys

Atstumas39 km
Sudėtingumo lygis* – 50% / ** – 40% / *** – 10%
Vidutinė trukmė5-6 val.
Žemėlapis:Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Marcinkonys–Čepkelių raisto mokomasis takas – 4,5 km (žvyruotas miško keliukas) >> Čepkelių raisto mokomasis takas–Drevinės bitininkystės pažintinis takas – 9,5 km (smėlėtas miško keliukas) >> Drevinės bitininkystės pažintinis takas–Musteika – 5 km (smėlėtas miško keliukas) >> Musteika–Margionys – 8 km (smėlėtas, žvyruotas miško keliukas) >> Margionys–Marcinkonys – 11 km (asfaltas)

Automobiliu iki Marcinkonių: nuo Vilniaus ~99 km, nuo Kauno ~119 km, nuo Druskininkų ~35 km.

 

 

Komentarai: 0

Komentuoti

 

Antras maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/2trasa.pdf

[iframe src=”http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=cjzznrajkhaqfcvm” width=”600″ height=”400″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″>

Marcinkonys–Čepkeliai–Musteika–Margionys–Marcinkonys
Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro. Žemyninėmis
kopomis vingiuojančiu keliuku pasieksime Čepkelių valstybiniame
gamtiniame rezervate esantį mokomąjį taką. Tako pradžioje įrengtas
apžvalgos bokštas, iš kurio atsiveria didžiuliai miškingomis salo-
mis iškaišyti padūmavusios aukštapelkės plotai. Pavasarį čia girdisi ir
parskridusių gervių klykavimai, iš raisto plynių ataidi tetervinų burbulia-
vimas. Pasigėrėję vaizdu iš aukštai, patraukime šalia pelkės nutiestu taku.
Įrengti informacijos stendai supažindins su įvairiu augalijos ir gyvūnijos
pasauliu, o poilsis apžvalgos aikštelėje leis pasinerti į iš raisto vidurio
atsklindančių garsų ir kvapų įvairovę.
Atminkime: rezervatas – tai saugoma, ypač vertinga gamtinė teritorija,
tad apsilankymą reikia suderinti su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d.
pažintiniais tikslais lankytis rezervato mokomajame take leidžiama tik
lydint direkcijos darbuotojui arba licenciją turinčiam gamtos gidui. Šiuo
laikotarpiu per dieną gali būti organizuojamos ne daugiau kaip 2 ekskursi-
jos ne didesnėms nei 20 žmonių grupėms. Nuo liepos 1 d. iki balandžio
1 d. pažintiniais tikslais lankytis rezervato mokomajame take leidžiama ir
savarankiškai, turint direkcijos išduotą raštišką leidimą arba lydint rezevato
gidui.
Susipažinę su Čepkeliais, toliau raisto pakraščiais važiuokime link
drevinės bitininkystės pažintinio tako. Pasivaikščiojimas šiuo taku –
tai puiki galimybė susipažinti su drevėtomis pušimis, primenančiomis
vieną seniausių šio krašto verslų, pamatyti tik Musteikos kraštui
būdingą smėlio kalvelių ir nedidelių pelkučių mozaiką. Kelionė šiuo taku
suteiks vertingų žinių apie bitininkystės istoriją, padės įvertinti sunkų šio
krašto bitininkų triūsą.
Pusvalandis neskubaus mynimo ir prieš akis atsiveria girių glūdumoje
pasislėpęs etnografinis Musteikos kaimas, kuriame, aplankę
bitininkystės muziejų, galėsime dar labiau pagilinti žinias apie bi-
tininkavimo tradicijas. Kaimą puošia vietinių meistrų pastatyti kryžiai, čia
surasime ir namą, kuriame garsus gamtininkas Tadas Ivanauskas 1918
metais buvo įsteigęs mokyklą vietiniams vaikams.
Toliau mūsų trasa vingiuoja Margionių kaimo link. Pakeliui galėsime atsi-
gaivinti Grūdos upėje, atsipūsti vasaros metu lubinais mėlynuojančioje
didelėje laukymėje, kaimo gyventojų vadinamoje Valakais. Margionyse
mūsų lauks pažintis su įdomiuoju „Bobos daržo“ šaltiniu. Čia įrengtos
pavėsinės, įdomūs informacijos stendai, mediniai laiptai ir tilteliai.
Iš Margionių asfaltuotu keliu lengvai pasieksime Marcinkonis.

Atstumai:

Marcinkonys–Čepkelių raisto mokomasis takas – 4,5 km (žvyruotas miško keliukas)
Čepkelių raisto mokomasis takas–Drevinės bitininkystės pažintinis takas – 9,5 km
(smėlėtas miško keliukas)
Drevinės bitininkystės pažintinis takas–Musteika – 5 km (smėlėtas miško keliukas)
Musteika–Margionys – 8 km (smėlėtas, žvyruotas miško keliukas)
Margionys–Marcinkonys – 11 km (asfaltas)

Atrask Dzūkija Nr. 3: Marcinkonys – Lynežeris – Kašėtos – Zervynos – Marcinkonys

[:lt]

Marcinkonys – Lynežeris – Kašėtos – Zervynos – Marcinkonys

Atstumas 35 km
Sudėtingumo lygis * – 70% / ** – 30%
Vidutinė trukmė 5 val.
Žemėlapis: Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Marcinkonys–Lynežeris – 12 km (žvyruotas miško keliukas) >> Lynežeris–Kašėtos – 4 km (žvyruotas miško keliukas) >> Kašėtos–Pauosupė – 1,5 km (smėlėtas miško keliukas) >> Pauosupė–Zervynos – 6,2 km (žvyruotas miško keliukas) >> Zervynos–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas–žvyruotas miško keliukas)

Automobiliu iki Marcinkonių: nuo Vilniaus ~99 km, nuo Kauno ~119 km, nuo Druskininkų ~35 km.

 

 

 

 

 

 
Komentarai: 0

Komentuoti

 

 

 

 

 

Trečias maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/3trasa.pdf

Atstumai:
Marcinkonys–Lynežeris – 12 km (žvyruotas miško keliukas)
Lynežeris–Kašėtos – 4 km (žvyruotas miško keliukas)
Kašėtos–Pauosupė – 1,5 km (smėlėtas miško keliukas)
Pauosupė–Zervynos – 6,2 km (žvyruotas miško keliukas)
Zervynos–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas–žvyruotas miško keliukas)

1. Etnografinė sodyba Marcinkonyse
2. Lankytojų centras
3. Lygučio ir Lyno ežerai
4. Etnografiniai Zervynų ir Lynežerio kaimai
5. A. Matučio drevė Pauosupėje
Smėlingas takelis link Zervynų.
A. Matučio drevė
Keliauk su NEPTŪNU
Marcinkonys–Lynežeris–Kašėtos–Zervynos–Marcinkonys
Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro.
Prieš kelionę galima atsigaivinti Kastinio ežere, nes iki girių
glūdumoje pasislėpusio etnografinio Lynežerio kaimo teks ke-
liauti apie 1 val. Važiuodami gražiais pušynais, prieš Lynežerį
užsuksime aplankyti Lygučio ežerą. Tai nedidelis, Čepkelių raisto
ir lietaus vandenų maitinamas ežerėlis, tad sausą vasarą neretai
ir išdžiūstantis. Nuo jo ranka pasiekiamas ir Lynežerio kaimas, iš
visų pusių supantis gražuolį Lyno ežerą.
Dar pusvalandis neskubaus mynimo ir Kašėtose kelsimės per vieną
gražiausių ir turistų bene mėgstamiausių Dzūkijos upių – Ūlą.
Netoli Uosupio upelio ir Ūlos santakos, šalia Pauosupės kaime-
lio, dešiniajame upelio krante stūkso rašytojo Anzelmo Matučio
drevė-muziejus. Rašytojo vaizduotė padėjo sukurti tai, kas dabar
žavi visus čia apsilankančius keliautojus. Žemiau Pauosupės
kaimo, prie Ūlos upės, rasime stovyklavietę, kur galima sustoti kiek
pailsėti, o neskubantiems – net ir pernakvoti.
Toliau keliaujame link Zervynų – vieno gražiausių Dzūkijos
kaimų, garsėjančių savo sodybomis. Kaimas paskelbtas
architektūros paminklu. Archeologai XIX a. pabaigoje kaimo
apylinkėse rado 24 akmens ir žalvario amžiaus stovyklas. Šie
radiniai liudija, kad čia žmonių gyventa nuo pat seniausių
laikų.
Išvažiuodami iš Zervynų pamatysime kelias įspūdingas drevinę
bitininkystę menančias gamtos paminklais paskelbtas pušis.
Miško keliuku grįšime į Marcinkonis. Žygį baigsime etnografinėje
sodyboje. Jos ekspozicijoje – namų apyvokos daiktai ir bal-
dai, amatininkų darbai ir senieji audiniai. Vienas seniausių
eksponatų – XIX a. pirmojoje pusėje skobta kampinė spinta
(indauja). Čia pamatysime 110 kg voveraičių talpinantį krepšį,
geinį, skiltuvą ugniai skelti, kraičkubilį, gagančių, „dziedą“
ir kt. Susipažinsime su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais ir
amatais.

[:en]

Marcinkonys – Lynežeris – Kašėtos – Zervynos – Marcinkonys

Atstumas35 km
Sudėtingumo lygis* – 70% / ** – 30%
Vidutinė trukmė5 val.
Žemėlapis:Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Marcinkonys–Lynežeris – 12 km (žvyruotas miško keliukas) >> Lynežeris–Kašėtos – 4 km (žvyruotas miško keliukas) >> Kašėtos–Pauosupė – 1,5 km (smėlėtas miško keliukas) >> Pauosupė–Zervynos – 6,2 km (žvyruotas miško keliukas) >> Zervynos–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas–žvyruotas miško keliukas)

Automobiliu iki Marcinkonių: nuo Vilniaus ~99 km, nuo Kauno ~119 km, nuo Druskininkų ~35 km.

 

 

 

 

Trečias maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/3trasa.pdf

Atstumai:
Marcinkonys–Lynežeris – 12 km (žvyruotas miško keliukas)
Lynežeris–Kašėtos – 4 km (žvyruotas miško keliukas)
Kašėtos–Pauosupė – 1,5 km (smėlėtas miško keliukas)
Pauosupė–Zervynos – 6,2 km (žvyruotas miško keliukas)
Zervynos–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas–žvyruotas miško keliukas)

1. Etnografinė sodyba Marcinkonyse
2. Lankytojų centras
3. Lygučio ir Lyno ežerai
4. Etnografiniai Zervynų ir Lynežerio kaimai
5. A. Matučio drevė Pauosupėje
Smėlingas takelis link Zervynų.
A. Matučio drevė
Keliauk su NEPTŪNU
Marcinkonys–Lynežeris–Kašėtos–Zervynos–Marcinkonys
Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro.
Prieš kelionę galima atsigaivinti Kastinio ežere, nes iki girių
glūdumoje pasislėpusio etnografinio Lynežerio kaimo teks ke-
liauti apie 1 val. Važiuodami gražiais pušynais, prieš Lynežerį
užsuksime aplankyti Lygučio ežerą. Tai nedidelis, Čepkelių raisto
ir lietaus vandenų maitinamas ežerėlis, tad sausą vasarą neretai
ir išdžiūstantis. Nuo jo ranka pasiekiamas ir Lynežerio kaimas, iš
visų pusių supantis gražuolį Lyno ežerą.
Dar pusvalandis neskubaus mynimo ir Kašėtose kelsimės per vieną
gražiausių ir turistų bene mėgstamiausių Dzūkijos upių – Ūlą.
Netoli Uosupio upelio ir Ūlos santakos, šalia Pauosupės kaime-
lio, dešiniajame upelio krante stūkso rašytojo Anzelmo Matučio
drevė-muziejus. Rašytojo vaizduotė padėjo sukurti tai, kas dabar
žavi visus čia apsilankančius keliautojus. Žemiau Pauosupės
kaimo, prie Ūlos upės, rasime stovyklavietę, kur galima sustoti kiek
pailsėti, o neskubantiems – net ir pernakvoti.
Toliau keliaujame link Zervynų – vieno gražiausių Dzūkijos
kaimų, garsėjančių savo sodybomis. Kaimas paskelbtas
architektūros paminklu. Archeologai XIX a. pabaigoje kaimo
apylinkėse rado 24 akmens ir žalvario amžiaus stovyklas. Šie
radiniai liudija, kad čia žmonių gyventa nuo pat seniausių
laikų.
Išvažiuodami iš Zervynų pamatysime kelias įspūdingas drevinę
bitininkystę menančias gamtos paminklais paskelbtas pušis.
Miško keliuku grįšime į Marcinkonis. Žygį baigsime etnografinėje
sodyboje. Jos ekspozicijoje – namų apyvokos daiktai ir bal-
dai, amatininkų darbai ir senieji audiniai. Vienas seniausių
eksponatų – XIX a. pirmojoje pusėje skobta kampinė spinta
(indauja). Čia pamatysime 110 kg voveraičių talpinantį krepšį,
geinį, skiltuvą ugniai skelti, kraičkubilį, gagančių, „dziedą“
ir kt. Susipažinsime su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais ir
amatais.[:de]

Marcinkonys – Lynežeris – Kašėtos – Zervynos – Marcinkonys

Atstumas 35 km
Sudėtingumo lygis * – 70% / ** – 30%
Vidutinė trukmė 5 val.
Žemėlapis: Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Marcinkonys–Lynežeris – 12 km (žvyruotas miško keliukas) >> Lynežeris–Kašėtos – 4 km (žvyruotas miško keliukas) >> Kašėtos–Pauosupė – 1,5 km (smėlėtas miško keliukas) >> Pauosupė–Zervynos – 6,2 km (žvyruotas miško keliukas) >> Zervynos–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas–žvyruotas miško keliukas)

Automobiliu iki Marcinkonių: nuo Vilniaus ~99 km, nuo Kauno ~119 km, nuo Druskininkų ~35 km.

 

 

 

 

 

 
Komentarai: 0

Komentuoti

 

 

 

 

 

Trečias maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/3trasa.pdf

Atstumai:
Marcinkonys–Lynežeris – 12 km (žvyruotas miško keliukas)
Lynežeris–Kašėtos – 4 km (žvyruotas miško keliukas)
Kašėtos–Pauosupė – 1,5 km (smėlėtas miško keliukas)
Pauosupė–Zervynos – 6,2 km (žvyruotas miško keliukas)
Zervynos–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas–žvyruotas miško keliukas)

1. Etnografinė sodyba Marcinkonyse
2. Lankytojų centras
3. Lygučio ir Lyno ežerai
4. Etnografiniai Zervynų ir Lynežerio kaimai
5. A. Matučio drevė Pauosupėje
Smėlingas takelis link Zervynų.
A. Matučio drevė
Keliauk su NEPTŪNU
Marcinkonys–Lynežeris–Kašėtos–Zervynos–Marcinkonys
Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro.
Prieš kelionę galima atsigaivinti Kastinio ežere, nes iki girių
glūdumoje pasislėpusio etnografinio Lynežerio kaimo teks ke-
liauti apie 1 val. Važiuodami gražiais pušynais, prieš Lynežerį
užsuksime aplankyti Lygučio ežerą. Tai nedidelis, Čepkelių raisto
ir lietaus vandenų maitinamas ežerėlis, tad sausą vasarą neretai
ir išdžiūstantis. Nuo jo ranka pasiekiamas ir Lynežerio kaimas, iš
visų pusių supantis gražuolį Lyno ežerą.
Dar pusvalandis neskubaus mynimo ir Kašėtose kelsimės per vieną
gražiausių ir turistų bene mėgstamiausių Dzūkijos upių – Ūlą.
Netoli Uosupio upelio ir Ūlos santakos, šalia Pauosupės kaime-
lio, dešiniajame upelio krante stūkso rašytojo Anzelmo Matučio
drevė-muziejus. Rašytojo vaizduotė padėjo sukurti tai, kas dabar
žavi visus čia apsilankančius keliautojus. Žemiau Pauosupės
kaimo, prie Ūlos upės, rasime stovyklavietę, kur galima sustoti kiek
pailsėti, o neskubantiems – net ir pernakvoti.
Toliau keliaujame link Zervynų – vieno gražiausių Dzūkijos
kaimų, garsėjančių savo sodybomis. Kaimas paskelbtas
architektūros paminklu. Archeologai XIX a. pabaigoje kaimo
apylinkėse rado 24 akmens ir žalvario amžiaus stovyklas. Šie
radiniai liudija, kad čia žmonių gyventa nuo pat seniausių
laikų.
Išvažiuodami iš Zervynų pamatysime kelias įspūdingas drevinę
bitininkystę menančias gamtos paminklais paskelbtas pušis.
Miško keliuku grįšime į Marcinkonis. Žygį baigsime etnografinėje
sodyboje. Jos ekspozicijoje – namų apyvokos daiktai ir bal-
dai, amatininkų darbai ir senieji audiniai. Vienas seniausių
eksponatų – XIX a. pirmojoje pusėje skobta kampinė spinta
(indauja). Čia pamatysime 110 kg voveraičių talpinantį krepšį,
geinį, skiltuvą ugniai skelti, kraičkubilį, gagančių, „dziedą“
ir kt. Susipažinsime su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais ir
amatais.

[:]

Atrask Dzūkija Nr. 4: Marcinkonys – Zervynos – „Ūlos akis“ – Žiūrai – Marcinkonys

Atstumas30 km arba 42 km
Sudėtingumo lygis* – 70% / ** – 30%
Vidutinė trukmė5-6 val.
Žemėlapis:Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Marcinkonys–Zervynos – 11 km (žvyruotas miško keliukas) >> Zervynos–„Ūlos akis”– 5 km (smėlėtas miško keliukas) >> „Ūlos akis”–Žiūrai – 2 km (asfaltas, miško keliukas) >> Žiūrai–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas – žvyruotas miško keliukas)

Automobiliu iki Marcinkonių: nuo Vilniaus ~99 km, nuo Kauno ~119 km, nuo Druskininkų ~35 km.

 

Komentuoti

Ketvirtas maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/4trasa.pdf

Marcinkonys–Zervynos–„Ūlos akis“–Žiūrai–Marcinkonys
4
30 km
arba
42 km
5–6 h
70 %
30 %
3
2
4
Dalgiakalnis
(168,0 m)
„Ūlos akies” regykla
5
Ši trasa pažymėta taip
1
1. Lankytojų centras
2. Etnografinis Zervynų kaimas
3. Šaltinis „Ūlos akis”
4. Versminio ežeras
5. Etnografinė sodyba Marcinkonyse
Kelio atkarpa Žiūrai–Marcinkonys mažai naudojama,
gali pasitaikyti miškovežių išvažinėtų vėžių.

Atstumai:
Marcinkonys–Zervynos – 11 km (žvyruotas miško keliukas)
Zervynos–„Ūlos akis”– 5 km (smėlėtas miško keliukas)
„Ūlos akis”–Žiūrai – 2 km (asfaltas, miško keliukas)
Žiūrai–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas – žvyruotas miško keliukas)
Keliauk su NEPTŪNU
Marcinkonys–Zervynos–„Ūlos akis“–Žiūrai–Marcinkonys
Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro.
Važiuodami į Zervynas, pateksime į Stėgalias – miško ir
numelioruotų pelkių kompleksą šiaurinėje Dzūkijos naciona-
linio parko dalyje. Brandžių medynų apsuptą Stėgalių ežerėlį ir
jį supančias žemapelkes stipriai pažeidė 8-ajame dešimtmetyje
vykdyta melioracija. Dabar stengiamasi atkurti seklų ežerą ir
natūralias pelkes ir tokiu būdu sudaryti geresnes sąlygas čia be-
siveisiantiems varliagyviams ir įvairiems vandens paukščiams.
Sustoti pailsėti galime Zervynose. Įvažiuodami į kaimą pamatysime
kelias įspūdingas drevinę bitininkystę menančias gamtos paminklais
paskelbtas pušis. Zervynos – vienas gražiausių Dzūkijos kaimų,
garsėjantis savo sodybomis. Kaimas paskelbtas architektūros
paminklu. Archeologai XIX a. pabaigoje kaimo apylinkėse rado 24
akmens ir žalvario amžiaus stovyklas. Šie radiniai liudija, kad čia
žmonių gyventa nuo pat seniausių laikų.
Zervynų kaimas, nors ir išsidėstęs nelygioje vietovėje, kadaise
kurtas kaip gatvinis. Ilgainiui, dalijantis šeimoms, jis nustojo savo
pirmykščio vaizdo ir šiuo metu savo forma primena iš gatvinio kaimo
besivystantį kupetinį. Zervynas į dvi dalis skelia sraunioji Ūlos upė.
Kirtę XIX a. nutiestą Varšuvos–Sankt Peterburgo geležinkelį,
asfaltuotu keliu pasieksime vieną lankomiausių Dzūkijos
nacionalinio parko vertybių – „Ūlos akies“ šaltinį.
Tai vienas garsiausių ir įspūdingiausių šaltinių, apskritai šiuose
kraštuose jų – gana daug. „Ūlos akis“ yra kairiojo Ūlos kranto tera-
soje tarp Mančiagirės ir Žiūrų kaimų, nutolęs 8 metrus nuo kranto.
Tai lyg mažytis ežerėlis, kurio duburio ilgis 4,4 m, o plotis – 3,4 m. Jo
centre nuolat kunkuliuoja stiprios vandens srovės maišomas smėlis. Iš
šaltinio į Ūlą 67 m ilgio upeliu per parą nuteka net 137,2 m3 vandens.
Senesnieji gyventojai tiki, kad „Ūlos akies“ vanduo gali padėti
išvengti įvairių ligų, jei prie šaltinio bus einama vos saulei nusileidus.
Šaltinio teritorija puikiai atsiveria iš dešiniajame upės krante įrengtos
stebėjimo aikštelės. Šalia įrengta poilsiavietė, kurioje, prieš leidžiantis
laiptais žemyn prie šaltinio, reikia palikti dviračius.
Žygiui artėjant į pabaigą, dar aplankysime Žiūrų kaimą, garsėjantį
savo etnografiniu ansambliu. Iš čia, dar kartą kirtę Ūlos upę, miško
keliuku pasieksime Marcinkonis. Maršrutą baigsime etnografinėje
sodyboje Marcinkonyse, kur susipažinsime su dzūkų gyvenimo
būdu, papročiais ir amatais.

Atrask Dzūkija Nr. 5: Zervynos–Trakiškiai–Puvočiai–Marcinkonys

Zervynos – Trakiškiai – Puvočiai – Marcinkonys

Atstumas26 km
Sudėtingumo lygis* – 90% / ** – 10%
Vidutinė trukmė4-5 val.
Žemėlapis:Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Zervynos–„Ūlos akis” – 5 km (asfaltas) >> „Ūlos akis”–Žiūrai – 2 km (asfaltas, miško keliukas) >> Žiūrai–Trakiškiai – 1 km (žvyruotas miško keliukas)>> Trakiškiai–Mardasavas – 4 km (žvyruotas miško keliukas) >> Mardasavas–Puvočiai – 4 km (žvyruotas miško keliukas) >> Puvočiai–Marcinkonys – 9 km (asfaltas)

Automobiliu iki Marcinkonių: nuo Vilniaus ~99 km, nuo Kauno ~119 km, nuo Druskininkų ~35 km.

 

 

Penktas maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/5trasa.pdf

Zervynos–Trakiškiai–Puvočiai–Marcinkonys
5
26 km
36 km
4–5 h
90 %
10 %
Ši trasa pažymėta taip
Ūlos
atodanga
2
Šaltinis „Ūlos akis”
Puvočių akmuo
(Perkūno)
3
Mančiagirės
atodanga
1
Dalgiakalnis
Atstumai:
Zervynos–„Ūlos akis” – 5 km (asfaltas)
„Ūlos akis”–Žiūrai – 2 km (asfaltas, miško keliukas)
Žiūrai–Trakiškiai – 1 km (žvyruotas miško keliukas)
Trakiškiai–Mardasavas – 4 km (žvyruotas miško keliukas)
4
Etnografinė
sodyba
Mardasavas–Puvočiai – 4 km (žvyruotas miško keliukas)
Puvočiai–Marcinkonys – 9 km (asfaltas)
1. Zervynų etnografinis kaimas
2. Šaltinis „Ūlos akis”
3. Puvočių apžvalgos bokštas
4. Etnografinė sodyba Marcinkonyse

Čepkelių valstybinio
rezervato muziejus
Dalis kelio tęsiasi automobilių plentu. Nors kelyje
automobilių nedaug, tačiau reikia būti atidiems.
Ūla
Keliauk su NEPTŪNU
Zervynos–Trakiškiai–Puvočiai–Marcinkonys
Trasos pradžia Zervynose – viename gražiausių Dzūkijos kaimų,
garsėjančių savo paminklinėmis sodybomis. Šis kaimas paskelb-
tas architektūros paminklu. Archeologai XIX a. pabaigoje kaimo
apylinkėse rado 24 akmens ir žalvario amžiaus stovyklas. Šie radiniai
liudija, kad čia žmonių gyventa nuo pat seniausių laikų. Zervynas
į dvi dalis dalija sraunioji Ūlos upė, priviliojanti nemažai vandens
pramogas mėgstančių turistų.
Kirtę XIX a. nutiestą Varšuvos–Sankt Peterburgo geležinkelį, as-
faltuotu keliu pasieksime vieną lankomiausių Dzūkijos naciona-
linio parko vertybių – „Ūlos akies“ šaltinį. Tai vienas garsiausių ir
įspūdingiausių šaltinių.
„Ūlos akis“ yra kairiojo Ūlos kranto terasoje tarp Mančiagirės
ir Žiūrų kaimų, nutolęs 8 metrus nuo kranto. Tai lyg mažytis
ežerėlis, kurio duburio ilgis 4,4 m, o plotis – 3,4 m. Jo centre
nuolat kunkuliuoja stiprios vandens srovės maišomas smėlis.
Iš šaltinio į Ūlą 67 m ilgio upeliu per parą nuteka net 137,2 m3
vandens. Senesnieji gyventojai tiki, kad „Ūlos akies“ vanduo gali
padėti išvengti įvairių ligų, jei prie šaltinio bus einama vos saulei
nusileidus. Šalia įrengta poilsiavietė, kurioje, prieš leidžiantis
laiptais žemyn prie šaltinio, reikia palikti dviračius.
Toliau aplankysime bekraščiuose pušynuose išsibarsčiusius
Trakiškių, Mardasavo, Puvočių ir Kašėtų kaimelius.
Stabtelėsime Merkio ir Ūlos santakoje, įlipsime į apžvalgos
bokštą Puvočiuose, pasigėrėsime Grūdos upės vingiais.
Žygį baigsime etnografinėje sodyboje Marcinkonyse. Jos
ekspozicijoje – namų apyvokos daiktai ir baldai, amatininkų
darbai ir senieji audiniai. Vienas seniausių eksponatų – XIX
a. pirmojoje pusėje skobta kampinė spinta (indauja). Čia pa-
matysime 110 kg voveraičių talpinantį krepšį, geinį – virvinį
prietaisą kopti į drevėtą pušį bitėms kopinėti, skiltuvą ugniai
skelti, kraičkubilį – kuparo – dėžės formos skrynios lenktu
antvožu – „prosenelį“, gagančių – valties gale įstatomą prietaisą,
skirtą pasišviesti naktinės žvejybos metu, „dziedą“ – balanos
laikiklį ir kt. Susipažinsime su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais
ir amatais.
Vakarop iš Marcinkonių į Zervynas galima grįžti traukiniu –
17.25 val. (rekomenduojame pasitikslinti traukinių atvykimo–
išvykimo laiką iš anksto). Galima grįžti ir vaizdingu asfaltuotu
keliu (apie 12 km).


Atrask Dzūkija Nr. 6: Merkinė–Subartonys–Samūniškės–Merkinė

Merkinė – Subartonys – Samūniškės – Merkinė

Atstumas15 km
Sudėtingumo lygis* – 80% / ** – 20%
Vidutinė trukmė3 val.
Žemėlapis:Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Merkinė–Pakelinio ežeras – 4,5 km (žvyruotas keliukas) >> Pakelinio ežeras–V. Krėvės muziejus Subartonyse – 1 km (žvyruotas miško keliukas, asfaltas) >> V. Krėvės muziejus–Samūniškės – 2 km (žvyruotas miško keliukas) >> Samūniškės–Bedugnio ir Ešerinio ežerai – 2,5 km (miško keliukas) >> Bedugnio ir Ešerinio ežerai–Merkinė – 5 km (miško keliukas)

Automobiliu iki Merkinės: nuo Vilniaus ~104 km, nuo Kauno ~98 km, nuo Druskininkų ~29 km.

 

Komentarai: 0

Komentuoti

Šeštas maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/6trasa.pdf

Merkinė–Subartonys–Samūniškės–Merkinė

15 km
3h
80 %
20 %
Ši trasa pažymėta taip
Atstumai:
Merkinė–Pakelinio ežeras – 4,5 km
4
(žvyruotas keliukas)
Pakelinio ežeras–V. Krėvės muziejus
Subartonyse – 1 km
(žvyruotas miško keliukas, asfaltas)
3
V. Krėvės muziejus–Samūniškės – 2 km
(žvyruotas miško keliukas)
Samūniškės–Bedugnio ir Ešerinio ežerai – 2,5 km
(miško keliukas)
Bedugnio ir Ešerinio ežerai–Merkinė – 5 km
Ešerinis
2
(miško keliukas)
Bedugnis

1. Lankytojų centras
2. Subartonių ąžuolynas
3. Pakelinio ežeras
4. V. Krėvės muziejus
5. Merkinės piliakalnis, vaizdinga Merkio ir Nemuno
santaka (+ 3 km)
Kalvotas miško keliukas tarp Samūniškių ir Merkinės.
1
5
Merkinės piliakalnis

Merkinė–Subartonys–Samūniškės–Merkinė
Trasos pradžia – Merkinėje prie lankytojų centro. Čia galime
apžiūrėti įdomią ekspoziciją apie Dzūkijos nacionalinį parką ir
Merkinės miestelį, garsėjantį neįkainojama savo istorija.
Merkinė – XIV–XVIII a. Dainavos krašto gynybos, adminis-
tracijos, prekybos, švietimo ir religijos centras. Piliakalnyje
tarp Merkio ir Stangės stovėjo viena svarbiausių, jau nuo
1359 m. minima lietuvių pilių.
Merkinės istorija susijusi su Vytauto, Jogailos, Vladislovo Vazos
vardais. Žygimantui Augustui 1569 m. patvirtinus jau anksčiau
Merkinei suteiktas Magdeburgo teises, miesto aikštėje iškilo
rotušė, suklestėjo amatai, prekyba. Senoji miesto dalis – ur-
banistikos paminklas. Gotikinė, po perstatymo įgijusi baroko
bruožų, Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia,
pastatyta XVII a., – architektūros paminklas. Merkinėje yra
kraštotyros, Lietuvių tautos kančių ir genocido muziejai.
Važiuodami iš Merkinės senuoju Kauno keliu, pamatysime
1575–1579 m. statytą miesto stulpą.
Kita stotelė – Subartonių ąžuolynas. Šis ąžuolynas užima 5 ha
plotą, senųjų ąžuolų amžius siekia 140–170 metų, o pavieniai se-
noliai – dar labiau paliesti istorijos. Tai puikus Dzūkų aukštumos,
prasidedančios šiauriau Merkinės, miškams būdingos gyvūnijos
ir augalijos pavyzdys. Kartu tai viena kertinių nacionalinio parko
miško buveinių, kur išliko nudžiūvę senoliai medžiai, jų stuobriai ar
virtuoliai, būtini miško biologinei įvairovei išsaugoti.
Ąžuolynas neatskiriamas nuo žymiausio Dainavos krašto rašytojo
Vinco Krėvės-Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos. Subartonyse
rasime rašytojo namą-muziejų. Kaimą puošia ir legendinis Vinco
Krėvės išgarsintas Gilšės ežeras, kurio gylis – daugiau kaip 30 m.
Toliau trasa pravažiuosime Samūniškių kaimo pakraštį, pamatysime
paslaptingą termokarstinį Bedugnio ežerą, aplankysime nedidelį
Pelekiškės kaimelį, šalia kurio įsikūrę garsieji juodosios keramikos
meistrai.
Žygį baigsime ir jėgas atgausime ant Merkinės piliakalnio. Nuo
čia atsiveria nuostabus vaizdas į Nemuno ir Merkio santaką.