Atrask Dzūkija Nr. 1: Marcinkonys – Darželiai – Kapiniškiai – Margionys – Marcinkonys

Atstumas26 km
Sudėtingumo lygis* – 90% / ** – 10%
Vidutinė trukmė4 val.
Žemėlapis:Atsisiųsti žemėlapį

 

Maršruto atstumai: Marcinkonys–Darželiai – 6 km (asfaltas) >> Darželiai–„Antončiko šalcinis” – 3,5 km (2 km asfaltas, 1,5 km miško keliukas) >> „Antončiko šalcinis”–Bakanauskų ežeras – 2 km (smėlėtas miško keliukas) >> Bakanauskų ežeras >> Margionys – 4,3 km (žvyruotas miško keliukas) >> Margionys–Marcinkonys – 11 km (asfaltas)

Automobiliu iki Marcinkonių: nuo Vilniaus ~99 km, nuo Kauno ~119 km, nuo Druskininkų ~35 km.

 

 

Pirmas maršrutas

http://velovilnius.lt/veloland/files/2013/02/1trasa.pdf

Marcinkonys–Darželiai–Kapiniškiai–Margionys–Marcinkonys
Atstumai:
Marcinkonys–Darželiai – 6 km (asfaltas)
Darželiai–„Antončiko šalcinis” – 3,5 km
(2 km asfaltas, 1,5 km miško keliukas)
„Antončiko šalcinis”–Bakanauskų ežeras – 2 km
(smėlėtas miško keliukas)
Bakanauskų ežeras–Margionys – 4,3 km
(žvyruotas miško keliukas)
Margionys–Marcinkonys – 11 km (asfaltas)

 

Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro. Nuo čia,
apžiūrėję įdomią ekspoziciją apie Čepkelių raistą, leisimės
aplankyti vieno įspūdingiausių Lietuvos upelių – Skroblaus.
Pavažiavę 6 km, pasieksime Darželių kaimą, pro kurį vingiuoja
iš Lietuvos–Baltarusijos pasienio atitekanti Grūdos upė. Čia šiltą
dieną galima ir išsimaudyti.
Dar apie 2 km asfaltu ir sukame dešinėn link Kapiniškių. Nuo kalvos
pasigrožėję Skerdzimų pieva ir aplankę įspūdingąjį Antončiko
šaltinį, vingiuotu keliuku pasieksime žemyninių kopų apsup-
tyje plytinčią nedidelę Bakanauskų pelkutę su Bakanauskų
ežeru. Pats Bakanauskų ežeras ir jam užaugant susiformavusi
pelkė atsirado ištirpus nuo besitraukiančio ledyno atitrūkusiam ir
po sąnašomis palaidotam ledo luistui. Tokios nedidelės pelkės la-
bai būdingos Dainavos smėlėtajai lygumai. Nuo pelkės pakraščio
iki ežero nutiestas lieptas, kuriuo einant galima pamatyti visą
pelkių augalijos įvairovę, o patogiai įsitaisius apžvalgos aikštelėje
– pasigrožėti pelkių spalvomis ir kvapais.
Toliau miškais važiuojame į Margionių kaimą, kur mūsų
laukia pažintis su Skroblaus upelio ištakomis. Kito tokio
trumpo (17,3 km) ir tuo pat metu vandeningo upelio Lietuvoje
nėra. Ištakose iš Bobos daržo šaltinio Margionyse srūva tik
8 litrai vandens per sekundę, o į Merkį atplaukia jau 700 litrų
per sekundę.
Bobos daržo šaltinis – vienas Skroblaus versmių šaltinių,
paskelbtų hidrogeologiniu gamtos paminklu (6,9 ha).
Skroblaus versmėse požeminiai vandenys į paviršių išteka ne
tik šlaituose. Vadinamajame Bobos darže jie veržiasi iš giluminių
tarpmoreninių vandeningų sluoksnių aukštyn ir žemės paviršiuje
telkiasi nedideliuose duburiuose, kuriuos vietiniai žmonės va-
dina „burbeklėmis“. Lieptu, nutiestu per užpelkėjusį duburį,
galima nueiti iki paties šaltinio, kurio vanduo srūva iš žemės
gelmėse pradingstančio urvo. Pasakojama, kad čia atsiras-
davo visi Margionių kaimo vaikai, kuriuos tėvams iš šaltinio
ištraukdavusi sena moteriškė.