(Lietuvių) [7]Dviračiu per Naujininkus, Liepkalnį, Markučius ir Užupį

Leider ist der Eintrag nur auf Lietuvių verfügbar.

Žydų kapinės

 

Atėjo metas pirmojo mano aprašyto maršruto „Dviračiu per nacistinį-carinį-katalikišką-sovietinį Vilnių“ tęsiniui. Tie, kas pravažiavę maršrutu, einančiu pro Panerių memorialą ir tunelį, garsųjį vamzdį po geležinkeliu, Zuikių gatvę ir Zasciankį, Burbiškių poligoną ir kitas grožybes, dar turėsite noro paminti, prašome nuo Burbiškių sukti pro Naujininkus link Liepkalnio ir toliau pro Ribiškes, Markučius link Užupio. Kelionei iš Burbiškių link Liepkalnio galite pasirinkti vieną iš dviejų mano siūlomų maršruto variantų (arba galite sugalvoti saviškį). Greitasis mano siūlomas variantas būtų važiavimas palei miesto aplinkkelį einančiu dviračių taku, su garsiai burzgiančiais automobiliais ir jų išmetamosiomis dujomis. Jei atvykote iš Panerių maršruto, tai į dviračių taką, kuris yra kitoje aplinkkelio pusėje, važiuokite per Tunelio gatvės viaduką. Dviračių tako variantas – greitas, lygus, tiesus, bet nelabai įspūdingas ir visiškai ne gamtinis. Jei važiuosite juo pamatysite tik gražuolių Naujininkų bendrabučių ir garažų panoramą…

… vietomis išardytą dviračių taką, kuris, tikiuosi greitai bus atstatytas, nes švedai juk myli dviračius, o takas išardytas būtent jų užsakymu (statant baldų rojų ir kelius į jį)…

… karaimų ir totorių kapines, į kurias nuvažiuosite už degalinės pavažiavę 200 m ir pasukę į kairę.

Šiek tiek įdomiau bus, jei pasirinksite maršrutą per Naujininkus. Į juos važiuokite tuo pačiu Tunelio gatvės viaduku, bet pervažiavę aplinkkelį, nesukite į palei jį einantį dviračių taką, o važiuokite Iešmininkų gatve link ant kalvos stovinčių Naujininkų bendrabučių (tų pačių, kuriuos matėte kyšančius iš už garažų antrojoje  nuotraukoje). Iešmininkų gatvė atsirems į geležinkelio bėgius, per kuriuos teks dviratį persinešti, nes ten nėra pervažos/perėjos, bet yra ženklas „vaikščioti draudžiama“. O ką daryt… Už bėgių stovintį daugiabutį apvažiuokite iš kairės ir toliau – šlaito viršuje tarp bendrabučių ir garažų vingiuojančiu takeliu. Čia galite sutikti būrelį vaikėzų, mėtančių akmenis ar neprinokusias slyvas (slyvukus) į šlaito apačioje darže besidarbuojančias močiutes, po sunkaus darbo ar nedarbo ant suoliukų jau besiilsinčius ar vis dar besilinksminančius bendrabučių gyventojus ar kitus šauniuosius naujininkiškius. Pravažiavę šlaito viršumi einančiu taku, priartėsite prie Dariaus ir Girėno gatvės – gatvė didelė, keturių juostų, tad ją kirsti geriau ties šviesoforu, esančiu už kelių šimtų metrų važiuojant link miesto. Kirtę gatvę, važiuokite palei ją atgal link oro uosto. Tada – pirmas posūkis į kairę į Žirnių gatvę – ir tada vėl į kairę – į Kaminkelio gatvę. Kaminkelio gatve važiuokite iki karo policijos būstinės. Palei karo policininkų treniruočių lauko tvorą (iš dešinės, atvažiavus Kaminkelio  gatve) važiuokite, kol pamatysite sargybinio bokštelį. Čia į krūmus veda keliukas, juo ir pasukite.

Jei nenorite sukti į krūmus, galite pabandyti užkilti į nuotraukoje matomą kalniuką ir tada sukti į dešinę į Jotvingių gatvę. Išlindę iš krūmų (ar atvažiavę nuo kalniuko), važiuokite Jotvingių gatve ir tada – į dešinę – į Tyzenhauzų gatvę.

Tyzenhauzų gatvė šioje vietoje nelabai išvaizdi, bet pasisukusi į kairę už nuotraukoje matomos balos ir virtusi Kaminkelio gatve (kuria jau važiavote anksčiau), ji visai gerai važiuojama. Nuo balos pavažiavę apie 400 m ir pasiekę kelių kelių sankryžą, važiuokite dešiniau – į Tarpkalnio gatvę. Žemiau esančiame žemėlapyje parodyta kaip nuvažiuoti nuo karo policijos tvoros iki ką tik paminėtos kelių kelių sankryžos.

Tarpkalnio gatve pakilę į kalvą (tarpkalnį) ir kairėje pamatę miesto panoramą, galite pasukti į dešinę link karaimų ir totorių kapinių einančiu vos pramintu takeliu. Nežinau, ar juo pasieksite tas kapines (žemėlapiai rodo, kad pasieksite), nes šio keliuko neišbandžiau, o kapines apžiūrėjau prieš tai važiuodamas triukšminguoju ir smoginguoju dviračių taku, einančiu šalia aplinkkelio.

Tarpkalnio gatvė pasibaigia ties Liepkalnio gatve, atsirėmusi į iš statybinių atliekų supiltą Laimio kalną. Pervažiavę Liepkalnio gatvę, važiuokite lyg ir į žmonių kiemą, lyg ir į slidžių nuomos punkto automobilių stovėjimo aikštelę šalia ant Laimio kalno esančių slidininkų keltuvų. Užkilkite ant kalno viršaus. Pamatysite miestą kaip ant delno, o skaidrią dieną dar net ir Elektrėnų kaminus bei Baltarusijos kalvas pamatysite.

Jei atvažiuosite/atšliuošite čia žiemą, galėsite nuo kalno slidėmis nusileisti ir atgal į viršų keltuvu pakilti.

Nuo kalno viršūnės važiuokite link Minsko plento, tada tarp plento ir sunkvežimių serviso – parduotuvės. Už serviso tvoros sukite į kairę kairiuoju keliuku.

Privažiavę žalią namą, sukite į kairę – žemyn į gilią raguvą.

Nusileidę raguvos dugnu, atvažiuosite į Ribiškių sodus, pasiekę asfaltą, prieš pat jį sukite dešinėn į žvyrkelį. Tuomet keli kilometrai smagiu Ribiškių taku.

Tako pabaigoje galima sutikti miesto miškų laukų žvėrių.

Pasižvėrėję, atvažiuosite į asfaltuotą Ribiškių Didžiąją gatvę. Pasukite į dešinę ir, pavažiavę apie šimtą metrų, kairėje pamatysite Juodąjį kelią. Sukite į jį. Juodasis kelias veda link Markučių, kerta geležinkelį ir pavirsta Subačiaus gatve.

Netrukę, privažiuosite Markučių parką. Puškinofkė (garsiojo rusų poeto A. Puškino, kuris čia niekada nesilankė, sūnaus ir marčios valdytas dvarelis) visai maloni pažiūrėti.

 

Vykdant Varvaros Puškinos (poeto marčios) valią, dvarelyje saugomas A. Puškino atminimas – įkurtas muziejus. Aplankykite. Ties Markučiais šis maršrutas susikerta su kitu mano aprašytu maršrutu „Dviračiu žydint sodams Pavilnį, Vilnioj ir Vilniuj„, tad, jei dar turite jėgų, išbandykite ir šį maršrutą (prieš srovę, nes jis aprašytas kryptimi N. Vilnia – Senamiestis). Tie, kas jėgų nebeturės, iš Markučių galite važiuoti namo autobusu arba galite dar pasivažinėti po Vilniaus miškų įdomybes. Jeigu nesudomino nei kelionė namo, nei maršrutas į Naująją Vilnią, tai važiuokite Subačiaus gatve link miesto centro ir pravažiavę parduotuvę bei vaikų darželį, sukite į dešinę, į Kaukysos gatvę. Pravažiuosite naujai įrengtus loftus, už jų, ties stadionu sukite į dešinę link tiltelio per Vilnelę.

Šioje vietoje, taip pat kaip ir Naujininkuose, vaikai mėgsta pamėtyti akmenis į žmones. Tik Naujininkų vaikai akmenis mėto į pakalnės sode dirbančias močiutes, o čia – į Vilnele plaukiančius baidarininkus (patirta savo kailiu). Už Vilnelės, asfaltuotoje Belmonto gatvėje sukite į dešinę. Pavažiavę aštuonis šimtus šešiasdešimt tris metrus, sukite į kairę, į Srovės gatvę. Akmenimis grįstu keliuku pakilsite į kalną.

Šiuo ir kitais aplinkiniais takais vaikštinėja žirgai iš gretimo Belmonto žirgyno, tad takuose ten, kur nėra akmeninio grindinio, yra klampus, žirgų išmintas smėlis. Užkilę į kalną, sukite į dešinę paskui šias raiteles.

Po kokio puskilometrio raitelių takais atvažiuosite į sankryžą su kietesnio grunto keliu. Sukite dešinėn ir leiskitės nuo šlaito. Perėjoje kirtę S. Batoro gatvę, važiuokite Rudens, Stalių ir Dailidžių gatvėmis. Dailidžių gatvė yra apgaulinga, tad laikykitės tos atšakos, kuri eina pro laidojimo rūmus ir virsta Krivių gatve.

Šalia laidojimo rūmų, dešinėje yra buvusios žydų kapinės. Sovietmečiu jos buvo išnaikintos (paminklai panaudoti laiptams į Tauro kalną). Vėliau paminklai-laiptų pakopos buvo sugrąžintos į senąją jų vietą (beveik) ir čia buvo įrengtas atminimo paminklas.

Išvažiavę iš laidojimo rūmų – žydų kapinių teritorijos, atsidursite Olandų gatvėje. Ties šviesoforu pervažiuokite į kitą jos pusę. Tuomet – žemyn iki Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos Vilniaus skyriaus. Muziejuje galima pamatyti tankų ir kitos karinės technikos.

Nuo muziejaus jau vėl galima judėti savais keliais arba dar galima grįžti šiek tiek atgal Olandų gatve ir palei muziejaus tvorą pasukti į Kalnų parką. Kalnų parke galima pakilti į kalnus ir nusileisti nuo jų prie Vilnelės. Netingintys dar gali užkilti ir iki Stalo, ir iki Kreivojo kalnų. Nuo Kreivojo (Trijų kryžių) kalno galima nužvelgti Vilniaus miestą po kojomis.

Tie, kas rinksis nusileidimą iš Kalnų parko kairėje Stalo kalno pusėje (važiuojant nuo Olandų g.) esančiomis raguvomis, galės pasismaginti kaip tikri kalnų dviračių profesionalai.

Nusileidę prie Vilnelės, dar galite pravažiuoti dešiniu upelio krantu (prieš srovę) kitoje Sereikiškių parko pusėje einančiu siauru takeliu link Dailės akademijos.

Galiausiai privažiuosite Fluxus tiltelį, Dailės akademiją ir kitokius miesto civilizacijos ženklus. Matosi Senamiesčio bažnyčių stogai, miesto mūrai ir turistų gidų skėčiai. Tai jau nebe mano pasakojimų tema, tad čia ir pabaigsiu maršruto aprašymą.

http://povilniu.popo.lt/2013/07/04/dviraciu-per-naujininkus-liepkalni-markucius-ir-uzupi/

Velo-city Vilnius Book Now